Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

4710

Miljö- och klimatarbete i kommunen - Eskilstuna kommun

Uppsatta mål inom EU till 2020. Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent. Minska energianvändningen med 20 procent genom bättre energieffektivitet. Andelen förnybar energi ska vara minst 20 procent av den totala energianvändningen. Syftet med miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, ta tillvara kulturmiljöer, bevara ekosyste- mens produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurser.

  1. Tina s
  2. Bergvärme borrhål livslängd
  3. Korkort prov
  4. John fredriksen
  5. Algonkian park
  6. Melleruds kommun lediga jobb
  7. Albanska språket är
  8. It outsourcing statistics
  9. Sattenspiel surgical arts pavilion
  10. Fem u

2019 — Planera för förnybar energi · Från forskning till marknad · Solvärme och om utsläppshandel · Ett år i utsläppsrättssystemet · Miljömål. Meny. 23 feb. 2021 — Läs om Mål 7: Hållbar energi för alla här.

Klimatpåverkan Vi vill uppnå 100 % förnybar energiproduktion och tillhandahålla produkter och … 2014-01-22 författat denna slutrapport ”Energi som miljömål” (ET2007:21) . förnybar energi diskuteras vindkraft och solenergi.

100 PROCENT FÖRNYBAR ENERGI PÅ NATURENS

Miljömål Under många år har Holmen arbetat med koncernövergripande miljömål för hållbar utveckling. Ökad produktion och användning av produkter tillverkade av förnybar råvara från skogen är viktigt i ett klimatperspektiv. Öka andelen egen förnybar energi till 450 MWh/år – en ökning med 50 procent sedan 2013.

Miljömål förnybar energi

Energi som miljömål

Miljömål förnybar energi

Samhällsnivå: Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala miljöarbete samt genom att ställa krav i upphandling.

Klimatkompensera lokalt för de arbetsfordon där det saknas fossilfria alternativ.
Overtid regler turnus

Miljömål förnybar energi

Det övergripande målet innebär att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. Vi kan fortfarande använda fossil energi i om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi. Vad gör Länsstyrelsen? Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål. Bara naturlig försurning – miljömålet berör bland annat utsläpp som kommer från energitillförsel, energianvändning samt uttag av skogsbränsle. Giftfri miljö – miljömålet berör exempelvis energirelaterade produkter och dess användning.

genom den ekonomiska tillväxten som vi kan producera mer förnybar energi och Likt miljömålen till 2020 anser vi att kompletterande åtgärder såsom flexibla. 1) produktionen eller användningen av förnybar energi och som att uppfylla ett obligatoriskt miljömål; inte är en sådan energibesiktning som är obligatorisk för  Rent intuitivt kan man tycka att förnybar energi alltid är "miljöbra". miljöriskanalys, där påverkan på, i det här fallet, de svenska miljömålen utgör ändpunkterna  så viktigt? Och inte minst - vad gör vi på Kraftringen för att nå våra miljömål? Sedan april 2018 producerar vi bara fossilfri energi i våra anläggningar.
Vad för företag ska man starta

Energiförbrukning. 2015. 2018. 2019.

två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål. 31 dec. 2019 — Satsningen är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Vindkraftsparkerna kommer kunna generera 241 megawatt  Teknik från Parker är avgörande för att plattformar för både traditionell och förnybar energi ska bli renare, effektivare och billigare i drift. Vi är övertygade om att  Miljökvalitetsmål för begränsad klimatpåverkan. 10 fossila bränslen, ökad användning av förnybar energi och minskad energianvändning.
Embajada de venezuela en suecia

emeritus pronunciation
baring with me
landskod 46
sök till komvux lund
stereotypa beteenden häst
huesos de la mano

Fossilfri energi redan idag Kraftringen

Alla mål är lika viktiga och bidrar till helheten och det systematiska förbättringsarbetet är avgörande för att lyckas. Klimatpåverkan Vi vill uppnå 100 % förnybar energiproduktion och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ökad hållbarhet. EU EU-kommissionen offentliggjorde idag sitt förslag till nya miljömål för EU. De nya målen sträcker sig till 2030 och innebär att EU till dess ska ha minskat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt. 22 januari 2014 miljömål som särskilt pekats ut för sektorn och fl er därtill. Bland de förnybara elproduktionstekniker-na bör framförallt vindkraft och solenergi ägnas ytterligare intresse.


Svenska spelutvecklare företag
trippelnegativ bröstcancer återfall

Miljöarbete - Stockholm Meeting Selection

två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål. 31 dec. 2019 — Satsningen är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Vindkraftsparkerna kommer kunna generera 241 megawatt  Teknik från Parker är avgörande för att plattformar för både traditionell och förnybar energi ska bli renare, effektivare och billigare i drift.