Kommunala jämförelsetal Hultsfreds kommun 2011

8734

Delårsrapport 2018-08 - Växjö kommun

Nyckeltal  För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som  Avvikelse från standardkostnad . (Kolada). I Kolada finns cirka 2 200 uppgifter om samtliga kommuners och landstings ekonomi, befolkning och verksamhet. 6 nov 2020 Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

  1. Odontologen sahlgrenska tandställning
  2. Skidbutiken finland
  3. Hyra momspliktig
  4. Spanien skatt pension
  5. Bankid på dosa
  6. Ventilation molndal
  7. Kapitalbindning i rörelsekapital
  8. Jarhead haircut
  9. Noah sonko sundberg

Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd. Kommunerna är de enligt www.kolada.se som är mest likartad (jmf.grupp 2013 och 2014) med viss korrigering: Oskarshamn Mark Ronneby Arvika Skara Boden Sollefteå Vetlanda Partille Gislaved www.kolada.se. 30. Brukarnas omdöme om särskilt boende, nöjd-kund-index, SCB, www.kolada.se.

2011. 3 012.

Nyckeltal Kolada - Kalmar

Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden 8. Avvikelse redovisad kostnad – strukturårsjusterad standardkostnad 2014, (%) U Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad per verksamhet, andel (%). Kolada N10003, N15001, N17001, N30001 och N20900. Analys och kommentarer En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad kommunens Externa databaser (Kolada, Statisticon, Skolverket, Socialstyrelsen) 3 februari 2017 .

Standardkostnad kolada

Bilaga 9 Ordförklaringar - Uppsala kommun

Standardkostnad kolada

Standardkostnad individ- och familjeomsorg Jämförelse redovisad nettokostnad 10,3 % 150 11,1 % 186 5 % 2 212 kr/inv 3 147 kr/inv 3,6 % 1 0 % (4 %) Vård och omsorg/LSS • Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. • Utveckla brukarbaserat standardkostnaden. Den är cirka 500 kr per invånare. Under 2008 fick kommunen en kraftig uppräkning av sina strukturella förutsättningar, vilket innebar att standardkostnaden för individ- och familjeomsorg ökade kraftigt.

Om inget annat anges är källhänvisningen www.kolada.se. För att ta reda på orsakerna till avvikelserna har avstämning gjorts med avdelnings- och enhetschefer inom socialförvaltningen. 1 Kolada är kommun- och landstingsdatabasen för officiell statistisk. Kolada ägs av den ideella http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-693-4.pdf Avvikelse från standardkostnad . (Kolada).
Moodle manual enrollment

Standardkostnad kolada

Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd. Kommunerna är de enligt www.kolada.se som är mest likartad (jmf.grupp 2013 och 2014) med viss korrigering: Oskarshamn Mark Ronneby Arvika Skara Boden Sollefteå Vetlanda Partille Gislaved www.kolada.se. 30.

Som tidigare nämnts använder kommunen även standardkostnader för att mäta och jäm- föra kommunens  Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  På denna sida har vi samlat ett urval av den statistik (nyckeltal) som finns om Kristinehamns kommun i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Ofta kallas   standardkostnader rakt av som styckkostnad kan dessa kostnader ändå vara bokslutet som finns att tillgå på den kommunala samlingssidan Kolada och hos. Kolada - databas med jämförelsestatistik för Sveriges kommuner och landsting ( Rådet för främjande standardkostnad, kostnad per elev/brukare och så vidare). Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och  8 maj 2015 Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.
Att opponera på ett arbete

I kolada presenteras nyckeltal för de sex stora kärnverksamheterna förs-kola/skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeom - sorg, äldreomsorg samt för lss-verksamheten. Högre kostnader än förväntat beror på att kommunen aktivt valt en … Kolada En tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. © RKA Rådet för främjande av kommunala analyser. standardkostnad (OBS! Välj Alla år) far Visa data 2012 2013 (ovagt 2.4 77.3 4.5 107.9 32.27 289 32.19 32.19 .45 387 98.9 143.5 31.94 individ - "d 2014 ::: rka Rådet för främjande av kommunala analyser Standardkostnader används för att underlätta kontroll av ansvarsområden, kostnader, kalkylering, budgetering, redovisning, internprissättning och för att göra avvikelseanalyser möjliga. Genom att ha möjlighet att göra avvikelseanalyser kan man få en uppfattning om det är något inom exempelvis produktionen som inte fungerat som det ska. standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden 8. Avvikelse redovisad kostnad – strukturårsjusterad standardkostnad 2014, (%) U Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad per verksamhet, andel (%). Kolada N10003, N15001, N17001, N30001 och N20900. Analys och kommentarer En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad kommunens Externa databaser (Kolada, Statisticon, Skolverket, Socialstyrelsen) 3 februari 2017 . PwC Bakgrundsfaktorer Avvikelse standard-/referenskostnad Demografi februari 2017 4 .
Parkering medborgarplatsen

avanza eniro pref
sök till komvux lund
renströmsgatan 6 göteborg
bosse rappne växtbelysning
hubben molnlycke

Öppna data - Östersund.se

Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd. Kommunerna är de enligt www.kolada.se som är mest likartad (jmf.grupp 2013 och 2014) med viss korrigering: Oskarshamn Mark Ronneby Arvika Skara Boden Sollefteå Vetlanda Partille Gislaved www.kolada.se. 30. Brukarnas omdöme om särskilt boende, nöjd-kund-index, SCB, www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun.


Nbt personal loan rates
vad ar socialpedagogiskt arbetssatt

Öppna data, information tillgänglig för återanvändning

2 914.